Werkkleding en de belasting

Werkkleding en de belasting

Werkkleding aanschaffen en de belasting. Wat mag wel, en wat mag niet?

Onderstaand de theoretische uitleg van de belastingdienst.

Werkkleding (inclusief werkschoenen) mag u alleen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, als het specifiek gaat om werkkleding.

Dit geldt ook voor een vergoeding voor het wassen van kleding.

Sportkleding en sportschoenen voldoen meestal niet aan de definitie van werkkleding of u moet in deze branche werkzaam zijn.

U mag ze dan niet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Sportkleding met het logo van uw bedrijf valt hier echter wel onder.

Hoe zit het nu met de belasting en de aanschaf van werkkleding?

U kunt uw werknemer werkkleding ter beschikking stellen (u blijft eigenaar), vergoeden (uw werknemer is eigenaar) of verstrekken (uw werknemer wordt eigenaar).

U vergoedt of verstrekt werkkleding

Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer?

Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eind heffingsloon aanwijzen.

U stelt werkkleding ter beschikking

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer?

Dan is deze onbelast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Wat is werkkleding?

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

* De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals reflecterende of beschermende kleding
* Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
* De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
* De werkkleding is een uniform of een overall.

U vergoedt, verstrekt of stelt de werkkleding ter beschikking, omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft

Bijvoorbeeld een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

* U heeft een arbo-plan.
* De kleding is nodig volgens dat arbo-plan.
* De werkkleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
* De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wat is een uniform?

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen.

Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform.

De herkenbaarheid van de werkkleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook bedrijfskleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

U kunt met ons, of direct met de belastingdienst, bespreken of de werkkleding valt onder de voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt.

Er kunnen aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel te allen tijde contact op met de belastingdienst.